D E S I G N 

 

P R O S J E K T  B E S K R I V E L S E

 

"OYA"er en kolleksjon laget i samarbeid med den russiske smykke virksomheten SOKOLOV. Vi fikk i oppgave å designe og utvikle et nytt produkt med en sammenkobling av et smykke og teknologi. Oppgaven ble løst ved å forstå virksomhetens målgruppe. Gjennom fokusgruppe og make tools forstod vi kundens behov og mangler i hverdagen som ble våres veiledning gjennom utviklingen av "OYA". 

Prosjektet er laget i samarbeid med Caroline Milland, Cecilie Bille og Naja Le Wennerfeldt.  

 

B U S I N E S S

 

Våren 2018 

O Y A / Everyday you

 

 

 

In awe of nature

 

 

 

P R O D U K T

T E K N O L O G I