H U N C H

Vi lever i en verden hvor kultur og mote er globalisert. Fornemmelse av forbundethet på tvers av landegrenser og kulturer er reel for generasjon Z og millenniums. Det ansvar for fremtiden, kloden og miljøet som deres foreldre og besteforeldre systematisk har lagt fra seg tar millenniums nå på seg. Forbruket til unge er meget anderledes enn deres foreldre og er opptatt av den politiske makt som ligger i forbruk. SALT STUDIO er utviklet med et etsik og bærekraftig aspekt, med et ønske om å tilby produkter med et langt liv. 

 

 

 
 

V I R K S O M H E T S A N A L Y S E

Pinteres   

Pinteres

 

 

 

F O R E T N I N G S  F I L O S O F I

 I en verden av overflod ønsker SALT å tilby smykker med et langt liv, som uttrykker styrke, skjønnhet og kvalitet. SALT ønsker å bevisstgjøre forbrukeren til å velge bæredyktige produkter. Smykkene skal designes og utvikles med et kritisk blikk til produksjonen. Produktene skal produseres kortreist med fokus på kvalitet og et gjennomført design. 

 

M I S S I O N

Salt har som misjon å utvikle produkter hvor fokuset ligger på kvalitet fremfor kvantitet
og ønsker å skape en bevissthet rundt dette. 

 

 

 

V I S I O N

Salt skal stå i sydspissen av bæredyktige bedrifter, og inspirere både forbrukeren og andre til å velge den grønne vei.
Innen 10 år skal Salt ha utviklet kontakter i Norges største byer, og utvidet kundegruppen.
Sangerinnen som Solange Knowels skal bære smykkene til Salt. 

 

K J E R N E V E R D I E R

Autentisk, vakkert, ekte, godhet, skjønnhet, kjærlighet fremfor frykt, kvalitet, design er Salts kjerneverdier. 

 

 

 

 

T O W S  A N A L Y S E

Skjermbilde 2018-06-12 kl. 10.51.09.png
 

Ved hjelp av TOWS analyse kunne jeg finne styrker som kan utnytte muligheter (SO), muligheter som skal utnyttes for å overvinne svakheter (WO), finne styrker til å unngå trusler (ST) og minimere svakheter med å unngå trusler
(WT). Analysen var viktig å kunne legge en videre strategi for SALT STUDIO. 

 
 
Pinteres

Pinteres

 

M Å L G R U P P E 

Ved hjelp av business analyser og hunch fikk jeg en større forståelse for hvilke målgruppe jeg skulle designe til. Målgruppen satt ramen for deres behov og ønsker, og var også en inspirasjonskilde til brandets visuelle identitet. Fælles for målgruppen er at de er bosatt i Skandinavia, mellom 20-34 år, opptatt av miljø, estetikk og mote. 

Da målgruppen var fastlagt utviklet jeg persona, som kan leses om under Design delen. 

 
 

LES MER OM PROSJEKTET 

design. business. produkter. teknologi