P R O S J E K T B E S K R I V E L S E

"SOLANGE" kollektionen er våres hyllest til overgangen fra jente til kvinne. Kolleksjonen er utviklet til PANDORA. Vi fikk i oppgave å utvikle et smykke konsept som tar for seg overgangen fra barn til voksen, til et segment innenfor eksisterende kundegruppe PANDORA. 

Kolleksjonen skulle bestå av fire forskjellige Moments basert på våres POV. Produktene er designet og tegnet i RhinoCeros. 

For å utvikle kolleksjonen startet vi med å forstå og analysere virksomheten. Deretter brukte vi Design Thinking for at kunne bestemme våres målgruppe og Persona. Deretter definerte vi en POV, som ledet oss videre til en design prosess som fikk utløp i endelig kolleksjon. Ved hjelp av Keyshot utformet vi en katalog med smykkekolleksjonen "Solange", som senere ble introdusert til PANDORA. 

Projektet er utviklet i samarbeid med Margretha Haahr Andersen og Josephine Chaoy. 

 

D E S I G N

B U S I N E S S

 

 

Høst 2016 

S O L A N G E / Overgangsritualer 

 

 

 

 

 

All the girls you are 

 

 

 

 

 

 
 
 

P R O D U K T