T E K N O L O G I

 

P R O S J E K T   B E S K R I V E L S E

I dette prosjektet har vi jobbet med smykker for endring. Vår utfordring i dette prosjektet har vært å etablere et selskap fra ide til produksjon og salg, hovedformålet med oppgaven har vært å forstå entreprenørskap og alt dette innebærer. Gjennom forbrukeranalyser og feltarbeid skiftet vi til grønne endringer, der vi ønsket å utforske tenkningen om bærekraft og drive en bærekraftig virksomhet

Entreprenør projektet er lavet i samarbeid med Eva Elbo, Anna Rolighed Thyme og Emilie Long Ingleby. 

 

Vår 2017

T R I N / Entrepenør

 

 

"TRIN" et skritt mot en grønnere hverdag

 

 

 

 

 

 

 

P R O D U K T

D E S I G N

B U S I N E S S